Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

citiesofnight
2437 19e3 390
Reposted fromkoskoss koskoss viasofever sofever
citiesofnight
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarecommencer recommencer
citiesofnight
2981 7e6c 390
Reposted fromnightmvre nightmvre viaAmericanlover Americanlover
citiesofnight
citiesofnight
Czekanie nie musi być wcale żałosnym uczuciem. Możemy traktować je jako dodatkowy czas, który nam przyznano i cieszyć się, że się go ma. Nie musisz czekać całym sobą. Czekając można równolegle przygotowywać się na to, na co czekamy, zmienić coś i wiesz co? Równolegle do czekania można też po prostu żyć. 
citiesofnight
4032 41aa 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viapouler pouler
citiesofnight
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viapouler pouler
citiesofnight
4919 8a2d 390
porno
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapouler pouler
citiesofnight
Jeśli chcesz się rozwijać, skazujesz się na to, że zawsze będziesz czuć się gorzej od innych. Że zawsze musisz kogoś gonić. Że zawsze będziesz wchodzić do taczki i zawsze będziesz musieć przełamywać swój strach.
— pokolenieikea
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
citiesofnight
9399 ecea 390
Reposted fromprecelka precelka viamanfredxoxo manfredxoxo

October 22 2016

citiesofnight
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
citiesofnight
6300 ff77 390
citiesofnight
Ale dokądkolwiek pójdziesz. Byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
citiesofnight
9384 8883 390
Reposted fromrol rol viazupson zupson
citiesofnight
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— stachura.
Reposted fromrol rol viazupson zupson
citiesofnight
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
citiesofnight
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
citiesofnight
0296 4892 390
@169cm my first tattoo 💉 by Dorian Lehmann
Reposted from169cm 169cm vialetshavesex letshavesex
citiesofnight
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
citiesofnight
 - Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl