Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

citiesofnight
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
4804 2933 390
citiesofnight
2898 7003 390
Reposted frommaszka maszka viasatyra satyra
citiesofnight
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viasatyra satyra
citiesofnight
6391 4d34 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
citiesofnight
6709 4eca 390
Reposted fromsatyra satyra
citiesofnight
1849 b2b6 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacyanidesun cyanidesun
citiesofnight
6395 2c9d 390
Reposted fromfelicka felicka viamessclew messclew
citiesofnight
Reposted frombluuu bluuu viamessclew messclew
citiesofnight
1628 c807 390
Reposted fromvs vs viasatyra satyra
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viamessclew messclew
citiesofnight
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
citiesofnight

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
citiesofnight

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
citiesofnight
4214 d4da 390
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaintroverted introverted
citiesofnight
citiesofnight
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
citiesofnight
citiesofnight
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viahowdyjen howdyjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl