Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

citiesofnight
Kiedy znajdziesz już swojego idealnego mężczyznę, może się okazać że on szuka idealnej kobiety. A jeśli to akurat nie jesteś ty, to wszystko się idealnie chrzani.
— Singielka
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
citiesofnight
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
citiesofnight
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
4359 d2f8 390
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
2536 5a25 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
citiesofnight
each of them individually is great
Reposted frommae mae viaflyleaf flyleaf
citiesofnight
List od Nieobecnej.
Wiele osób mnie pyta, czy nie przeszkadza mi to, że jesteś szurnięty?  Odpowiadam, że nie,  bo jesteś szurnięty w tę stronę, którą lubię...
— Borszewicz "Pomroki"
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
citiesofnight
6115 d456 390
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
citiesofnight
5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viakikkeer kikkeer
citiesofnight
0603 7fea 390
Reposted fromGodislove Godislove viakikkeer kikkeer
citiesofnight
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viakikkeer kikkeer
citiesofnight
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromflorentyna florentyna viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
Zdjęcie użytkownika Dream and be stylish.
Reposted fromciarka ciarka viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
6484 155c 390
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
5317 9661 390
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
Wszyscy marzyliśmy kiedyś o takim wielkim dniu, który wyniósłby nas ponad tysiące. I chociaż rzadko kogo los wyniósł ponad te tysiące, to czy wiemy, ile takich dni dało nam życie? 
— Marek Hłasko - "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
8931 1d6a 390
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl