Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

citiesofnight
5583 dbc3 390
citiesofnight
6689 3e80 390
Reposted fromveez veez viajointskurwysyn jointskurwysyn
citiesofnight
citiesofnight
0568 fc61 390
Nowica, wieś w Beskidzie Niskim
citiesofnight
citiesofnight
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabealobster bealobster
citiesofnight
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
citiesofnight
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
citiesofnight

(pocałuj mnie
raz jeszcze)

Stwórzmy nowe słowa
Nadajmy im nowe znaczenia
Bądźmy przyczynkiem do narodzin
Nowego języka

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/10/05/czekalam/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
citiesofnight

(pocałuj mnie
raz jeszcze)

Stwórzmy nowe słowa
Nadajmy im nowe znaczenia
Bądźmy przyczynkiem do narodzin
Nowego języka

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/10/05/czekalam/
citiesofnight
citiesofnight
3803 d7e5 390
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
citiesofnight
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Ty piszesz, zdecydowałeś się pozostać samotnikiem.(…)i teraz dobrze rozumiem dlaczego całe życie starasz się być samotnikiem, nie chcesz nikogo ranić, to piękne i szlachetne, ale Ty od środka znikasz, Twoja wrażliwość,ciepło i miłość…. To wszystko marnuje się najzwyczajniej
w świecie.
— Piotr Tokarz - Nocne rozmowy (via please–take–me)
citiesofnight
3550 024d 390
4233 ce8c 390
4343 1e52 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7491 e85e 390
citiesofnight
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
citiesofnight
Pierwszym, podstawowym wymogiem wobec wyrażeń potocznych jest trafność, a jeśli często są one zabawne, to właśnie dlatego, że trafiają w sedno. Jak już próbowałem kiedyś wykazać mówiąc o potocznych epitetach, cała stronica uczonych tasiemców nie wyrazi tego, co stwierdzenie, że jakaś kobieta jest suką lub że jakiś mężczyzna jest frajerem. Dla celów akademickich prawdy psychologiczne mogą być sformułowane w języku naukowym, lecz skuteczne poznanie konfliktów emocjonalnych w praktyce wymaga nieraz innego podejścia. Dlatego wolimy grać w „Ależ to okropne” niż w „werbalizowanie projekcyjnej agresji analnej

W co grają ludzie. Analiza gier transakcyjnych Eric Berne
Reposted fromAnnju Annju viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl