Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2020

citiesofnight
9669 09f3 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadesperateee desperateee
citiesofnight
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi Cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi Cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który Cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od Ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje Ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy. 
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromlovvie lovvie viaonmelancholyhill onmelancholyhill
citiesofnight
9708 2753 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaOnly2you Only2you
citiesofnight
Znaleźć kogoś do rozmowy jest ciężko, ale nie tak ciężko jak znaleźć kogoś, kto wie, jakie pytanie zadać; pytanie, na które odpowiedź masz przygotowaną od lat, nawet o tym nie wiedząc.
— Enrico Galiano
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
citiesofnight
4449 9f11 390
Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromhrafn hrafn viawolalabym wolalabym
citiesofnight
8030 2622 390
Reposted fromnutt nutt viawolalabym wolalabym
citiesofnight
citiesofnight
3971 484a 390
Reposted frompiehus piehus viawolalabym wolalabym
citiesofnight
7212 6068 390
Reposted fromministerium ministerium viawolalabym wolalabym
citiesofnight
4379 9ff0 390
Reposted fromskonam skonam viawolalabym wolalabym
citiesofnight
5942 1dbe
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson
citiesofnight
9060 601c 390
Reposted fromcvx cvx viazupson zupson
citiesofnight
Reposted fromtulele tulele viazupson zupson
citiesofnight
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
citiesofnight
5334 384f 390
Reposted fromsoftboi softboi viazupson zupson
citiesofnight
5765 6a3d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazupson zupson
citiesofnight

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha viazupson zupson
citiesofnight
2793 03f0 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viazupson zupson
citiesofnight
9753 4780 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viazupson zupson
citiesofnight
2797 65fc 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...