Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

citiesofnight
Reposted frombarszczowa barszczowa viazupson zupson
citiesofnight
1213 2643 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
citiesofnight
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
0649 5227 390
Reposted fromtheolicious theolicious viazupson zupson
citiesofnight
6839 37b8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
9168 01fe 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazupson zupson
citiesofnight
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska w magazynie "Uroda Życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlythebrave onlythebrave
citiesofnight
citiesofnight
citiesofnight
jeżeli przynajmniej raz w tygodniu przez niego płaczesz to naprawdę lepiej bądź sama.
Reposted fromyourhabit yourhabit viazupson zupson
citiesofnight
/.../
Jeżeli istniejesz - to przyślij esemesa. Mogę być ci wierny. Nic mi nie pozostało. Bo skończyło się. Kulę i bolę się.
— Baczność, Marcin Świetlicki
Reposted fromink ink viajointskurwysyn jointskurwysyn
citiesofnight
4524 4ad8 390
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
citiesofnight
[...]wtedy na chwilę wracał grunt, wtedy wyczuwałam tę prawdziwą podłogę mojego życia, to czarne, twarde nieszczęście, które tkwiło, nieporuszone, pod dywanem obecnej zabawy w dwudziestolatkę.
— J. Żulczyk
citiesofnight
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawrazliwa wrazliwa
citiesofnight
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viawrazliwa wrazliwa

December 05 2017

4837 e7b1 390
Reposted fromtron tron viazupson zupson
citiesofnight
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viazupson zupson
citiesofnight
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
citiesofnight
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazupson zupson
citiesofnight
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl