Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2020

citiesofnight
5942 1dbe
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson
citiesofnight
9060 601c 390
Reposted fromcvx cvx viazupson zupson
citiesofnight
Reposted fromtulele tulele viazupson zupson
citiesofnight
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
citiesofnight
5334 384f 390
Reposted fromsoftboi softboi viazupson zupson
citiesofnight
5765 6a3d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazupson zupson
citiesofnight

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha viazupson zupson
citiesofnight
2793 03f0 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viazupson zupson
citiesofnight
9753 4780 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viazupson zupson
citiesofnight
2797 65fc 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viazupson zupson
citiesofnight
7401 7e5b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
citiesofnight
0205 9494 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazupson zupson
citiesofnight
1713 286b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazupson zupson
citiesofnight
3754 59f6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viazupson zupson
citiesofnight
9434 e840 390
Reposted fromambiente ambiente viazupson zupson
citiesofnight
Wyobraź to sobie... Jest lato, sierpień rok 2020. Wstajesz rano i biegniesz na plażę. Słuchasz szumu fal i oglądasz wschód słońca a w ramionach trzymasz mężczyznę, którego kochasz. Delektujesz swoje zmysły, orzeźwiającą bryzą morską. Czujesz jak piasek, wciąż jeszcze zimny dotyka Twoich stóp...jeszcze tylko łyk gorącej kawy... Wszystko będzie dobrze. Wszystko... Taką mam nadzieje.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viazupson zupson
citiesofnight
If I can't stand the world I just curl up with a book, and it's like a little spaceship that takes me away from everything.
— Susan Sontag
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
citiesofnight
0097 800b 390
Reposted fromxawery xawery viazupson zupson
citiesofnight
8237 2ffc 390
citiesofnight
3906 3d9b 390
Reposted fromQi Qi vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...